/Files/images/Значок СПС.jpg
Соціально - психологічна служба школи працює згідно з Положенням Психологічної Служби Системи Освіти України.
Її роботу забезпечує
практичний психолог/соціальний педагог
Безродня Ельвіра Євгеніївна

Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально – виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального та духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження та педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Соціально - Психологічна Служба в навчальному закладі є складовою частиною системи охорони фізичного та психічного здоров′я учнів і діє з метою виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Соціально - Психологічна Служба в навчальному закладі забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

СПС в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України. Співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім'ї та молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими організаціями та відомствами. Соціально-психологічний супровід навчання та виховання будується, виходячи з особливостей навчального закладу, контингенту учнів, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального «маршруту» супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їхнє запобігання.

Працівники соціально-психологічної служби школи:
- керуються етичним кодексом психолога;
- дотримуються педагогічної етики, поважають гідність учнів, педагогічних працівників, батьків, захищають їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
- пропагують здоровий спосіб життя, підвищують рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;
- зберігають професійну таємницю, не поширюють відомості, отримані у процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди учню, педагогічному працівнику, батькам чи їхньому оточенню;
- постійно підвищують свій професійний рівень;
- знають програмно-методичні матеріали та документи щодо обсягу рівня знань, розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями та перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

/Files/images/5.jpg
Основні види діяльності СПС

Діагностика – психологічне обстеження учнів, учнівського колективу, визначення причин, що ускладнюють їхній розвиток та навчання.
Корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів із метою усунення відхилень у психофізіологічному та індивідуальному розвитку та поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-продуктивної життєвої перспективи.
Профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.
Консультаційна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей.
Просвітницька робота – пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах.

Кiлькiсть переглядiв: 450

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.